Sandra Gomez Lopez i Joan Lerma entregaren el PREMI CONVIVENCIA a les AGRUPACIONS DE FALLES DE VALÉNCIA, corresponent als XV PREMIS ELS VALORS DE LA CIUTAT, LA CIUTAT DELS VALORS que otorga el PSPV.

Va rebre el Premi, el President de l’Interagrupació Falles de València, Jesús Hernández, en nom de totes elles.

DISCURS DEL PRESIDENT DE LA INTERAGRUPACIÓ (XV PREMIS ELS VALORS DE LA CIUTAT, LA CIUTAT DELS VALORS)

Benvolguts amics, bona vesprada.

Este és un dia molt especial per nosatres, per les Agrupacions Falleres, pels Fallers. Gràcies, infinites gràcies, per otorgar i reconéixer la llavor que any a any se realisa per este gran i tan poc valorat colectiu, el de les Agrupacions de Falles de Valéncia, segurament el colectiu associatiu més gran d’Europa, i sense dubte el més gran colectiu veïnal de Espanya. Un colectiu que no té colors, races i que lluita dia a dia contra atres entitats i institucions, per la millor convivència de tots.

Un dia un famós polític va a acunyar una frase: “si les Falles no existiren se deurien d’inventar” i és cert. Les Falles son un, si no el més, dels grans motors econòmics de la nostra Comunitat, del turisme, de les llavors socials indefinides, de l’educació i cultura, així com la defensa de les senyes d’identitat valencianes.

Sr. Ximo Puig, vosté ha dit en moltes ocasions que les Falles son el gran event de la nostra Comunitat, pues es l’hora de demostrar-ho.

Convivència… gran paraula, gran compromís. Convivència és la lluita diària del colectiu faller, primer entre si mateix, i després en tot un poble. Necessitem que d’una vegada i de veritat, les autoritats de la nostra ciutat, adquirixquen i complixquen eixe compromís, el de crear normes i lleis que nos faciliten el nostre incansable treball. Les Agrupacions Falleres creem, mai destruïm, i necessitem una norma d’ocupació de la via pública que facilite la convivència, que nos permeta continuar creixent en eixa integració del valencià i de l’estranger, en les tradicions i la cultura valenciana més genuïna.

La convivència és imprescindible pels fallers i per tots els ciutadans. Se deuen crear ajudes econòmiques i facilitar l’adequació dels nostres casals, llocs on diàriament se realisa, segurament, la major defensa de la cultura i tradició de la nostra terra, educant als chiquets, als jóvens i als més majors, a conviure, valor que la societat de hui ha fet oblidar. Conviuen els yayos, pares i fills, i tots lluiten junts colze a colze, per obtindre que el seu treball prenga vida als carrers en primavera.

La riquea cultural de la nostra Festa, el Teatre, el Ball, les Semanes Culturals, etc… que en temps de la dictadura van salvaguardar-se en els casals, autèntics refugis de la nostra cultura, estan en perill de desaparéixer i sol que rebem queixes, denúncies i problemes. ¿On està qui nos tenia que defendre?

Com vos vaig dir al principi, gràcies, gràcies i gràcies per este Premi a unes Entitats que treballen dia a dia per la convivència i per l’integració, que dia a dia fan carrer, fan barri, fan ciutat, que dia a dia fan Valéncia.

Gràcies en nom dels Fallers, gràcies en nom dels Valencians.

Jesús Hernández Motes
President Interagrupació Falles de Valéncia