Discurso Pepe Monforte

Fallera major de Valéncia, Regidors del nostre ajuntament de Valéncia, autoritats, premiats, secretari general de jcf, vicepresidents, presidents d’agrupació, fallers i amics tot;

Hui es un dia gran, molt especial per esta entitat, per l’Interagrupació de falles de Valéncia.

Felicitar de tot cor als premiats, Fernando Manjón, per una trayectòria fallera envejable, sempre aportant per a fer nostra festa més gran, sempre els teus consells constructius, donant a qui te demana ajuda la teua opinió, gran, sempre gran, gràcies per tot, Fernando.

Cada any nos doneu a tots el vostre esforç, dos dies per a que un dels actes més emotius de les nostres festes tinga en la plaça de la Mare de Deu, un regal de lo que podem sentir-nos molt orgullosos, els valencians, els fallers i els mils de persones que s’acosten a contemplar la vostra obra d’art en la plaça. Gràcies i enhorabona Vestidors. No podia deixar passar l’oportunitat de recordar al cosí- germà de la meua dòna, la meua sofrida esposa que aguanta dia a dia les meues bogeries falleres, ell es un dels impulsors de l’idea, Pedro Llorca i Lardies.

I si, ara parlem de nostra entitat, 349 comissions de falla formen el colectiu, esperant i desijant que en poc de temps estem juntes les 381 falles censades en jcf. En la nostra unió està la for¢a i enguany en moltes ocasions ha segut aixina. Tinc l’honor de presidir en estos moments este colectiu i pense l’orgullós que estaria Pepe Monforte i Tudela de trobar en un mateix lloc, en un mateix acte a tots els seus successors, hui estem a¢i tots, Vaello, Escriche, Buj, Sáez, Sánchez i Motes, llinages que sempre estaran units a l’historia de les falles i de l’Interagrupació.

També junts els presidents d’agrupació, des de la seua fundació del colectiu, allà per l’any 1990. Tots també son història per al colectiu faller, i també mos acompanyen, i m’agradaria conseguir que tots els anys estigueren ací, acompanyant-nos i fer d’estos premis, d’esta gala, lo que ya son: els premis més importants del món faller.

L’unió fa la força i es moment d’estar units, de ser un colectiu fort, d’anar tots a una, sempre per el be de nostres falles. Tenim que donar a nostra ciutat, a tots els ciutadans, lo que fem sempre, el nostre treball per una causa, sense fissures

En alguns moments podem equivocar-nos o fer alguna acció que no pot agradar a tots, pero si es fa en el cor i se sap en tot moment demanar disculpes o demanar perdó públicament pels fallos comesos, sense orgull, i per supost en sinceritat, la gent acceptaria les teues disculpes, pero tenim que fer-lo tots. Tots podem errar i de fet lo fem en alguna ocasió i estic segur que en un poc de modèstia, tots sabran demanar disculpes i perdó públicament, de la mateixa manera que tragueren el seu juí de valor, sense pensar en el mal que podien fer.

¿Parlem de falles?, Si, perque ya tocava. Els fallers dia a dia donem lliçons de democràcia, de la real, de la bona. Parlem en cada casal de lo que se fa i el perque se fa, votem i parlem de tots els temes fallers. Les bases de cada falla (els fallers de base), sempre parlen cada semana als seus casals, triem cada any al nostre president per votació democràtica entre els que se presenten, per a que mos represente, i prenga decisions. És el nostre representant llegal. Posem-lo en valor i que ningú mai diga lo contrari, perque és així. Fins quan no existia en nostra volguda Valéncia, en la nostra volguda Espanya eixa democràcia de la que els fallers estem tan orgullosos, en els nostres casals ya la teníem implantada. El que diga lo contrari, estarà mentint.

Els fallers no fem més que donar riquea cada segon, cada minut, cada hora, dia, mes o any, a nostra volguda Comunitat Valenciana, sempre aportant treball i molts diners de les nostres boljaques, per a fer de nostra terra durant uns dies, lo més gran del món. No fem res més allà del que necessitem. Una festa de carrer, tant gran, genera molèsties segur, pero en diàlec, i en sentit comú de tots, sempre es trau avant.

Tinc que dir i no em cansaré mai, cada any i cada dia que tinga l’ocasió, als que hui mos manen i als que no, a tots els polítics del color o sigles que tinguen: ¿Tan difícil és assentar-se tots en una taula i arribar a un acort de mínims per a la festa més gran de la nostra ciutat?.

¿Tant difícil entre tots, conseguir un finançament Just per a les nostres festes, en tot lo que estes generen per a tots? Apenes rebrem un 0’8% del presupost municipal, unes festes que son Patrimoni immaterial de l’humanitat, i encara per alguns és massa… En tot lo que generem, ¿no seria més just i viable , rebre un 3%, un 4%, o inclús un 5%?

Nostra Generalitat Valenciana, d’una vegada, i això si que seria per primera vegada, ¿ajudara i donarà el seu recolzament a les falles, de fet i no com ara?

Em resistixc a creure que no es possible, l’ilusió i el meu cap me diu que es pot fer, i se té que fer, governar no és senzill, ya ho sé i complir en els ciutadans tampoc.

Un acort de tots, fallers, polítics, empresaris, veïns, per a que cada any no tingam que patir , al no saber quan montarem les carpes. Senyors, les carpes son necessàries per a les comissions, per als fallers i volem, mane qui mane en el nostre ajuntament, un acort de tots, per a montar-les sempre, el dijous de la semana anterior a falles. Per una vegada, per primera vegada, parlem i alcancem un acort comú que no serà tan difícil, segur,voluntat política.

Atra pregunta: Equip de govern del nostre ajuntament: Subvencions poques, mínimes, pero: ¿podem parlar i senyalar una data fixa de pagament?, ¿no podrem facilitar les tramitacions, solicituts, etc?

Si senyors, es viable, no posem les coses cada any més difícils als ciutadans, només trobe a faltar, com ya he dit abans voluntat política, primer dels que manen i també de l’oposició, junts es possible. Tot és voluntat senyors, de treballar i arribar a bons acorts, sense mirar-nos el melic, tots, sense posar la cameta, sense buscar histories rares o irreals, sense mentires, sempre des de un difícil diàlec, si, pero en ganes de fer, de veritat una festa gran i no des de la visió del polític, buscar la foto, donar poques solucions i poc més.

Els meus valors i segur els de la majoria dels fallers, (pese a que alguns lo neguen), son i seran: respecte, convivència, diversitat, cinisme, cultura, tradició, nostra senyera coronada, nostra llengua valenciana i com no la família.

Amics, tenim molt de treball per fer i segur que els fallers de veritat, els que dia a dia lluiten per esta festa, sabrem qué fer de la mateixa, de les seues falles.

Vixca les falles i vixca Valéncia.