Pepe Monforte i Tudela

Descarga las bases pinchando en el siguiente enlace:
pdf

bases-premi-pepe-monforte

Premios Pepe Monforte

INTERAGRUPACION FALLAS VALENCIA

1. Prologo
Premi Pepe Monforte
Quan arriba the mes a març Valencia obri the seus arms i dóna la
benvinguda a milers de forasters per a convidar-los a contemplar les
obres d’art que omplin i inunden els carrers de la ciutat. Visitants que
es queden sorpresos a l’admirar els efímers i magnífics monuments
que amb humor, colorisme i plasticitat creen en els tallers, al llarg de
l’any, els nostres artistes i artesans.
Però és necessari explicar-los, a pesar dels tòpics del caràcter
valencià, que esta Festa no és fruit de la improvisació, del “pensat i
fet” i de la casualitat; la nostra festa és la conseqüència lògica del
treball altruista, de falleres i fallers; és el resultat d’un esforç continuat
i anual.
Alguns fallers, amb la seua dedicació, entusiasme i il·lusió ens han
marcat la senda a continuar; han deixat una profunda empremta en el
món faller, molt difícil d’oblidar. I nosaltres hem tingut el privilegi,
durant molts anys, de conviure, de compartir l’amistat, el saber fer,
l’experiència de Pepe Monforte i Tudela. Un home excepcional que va
aportar a esta Interagrupació i al món faller en general, el seu carisma,
personalitat pròpia, contingut i significat.
A part d’un currículum fester tan extens, fer referència a Pepe
Monforte és parlar d’un home polifacètic i omnipresent en el món
faller. És parlar d’un home com cal, transparent i clar. Mencionar a
Pepe Monforte és dirigir-se a un defensor de la nostra llengua, del
valencià; és mencionar a qui no tènia mesura del temps per a treballar.
Parlar d’ell és citar a una persona respectuosa i respectada; convincent,
de paraula apropiada en el moment adequat; de tracte familiar,
sensible i delicat.

Premio Pepe Monforte
INTERAGRUPACION Fallas VALENCIA

Parlar a Pepe Monforte is apel·lar a it generositat, a l’entrega, als
sentiments; és sinònim d’elegància al parlar, sobretot si era necessari a
una Fallera Major exaltar; és símbol d’organització, de capacitat de
treball, de constància, de saber estar; de sentit comú………..i sobretot
és parlar d’un gran enamorat d’esta terra, d’esta ciutat, i per extensió és
parlar d’un amant de la Festa per excel·lència de València.
La Interagrupació de Falles i Pepe Monforte formaven un binomi
perfecte; són persona i institució que no s’entenien per separat.
Institució que suposava la culminació d’una de les seues obsessions: la
unitat fallera. El seu desig era globalitzar la festa encara que sempre
respectant, de cada Agrupació i de cada Comissió, la seua
idiosincràsia i individualitat.Per tant la reflexió que cal fer, el millor
homenatge i tribut que li podem oferir és continuar treballant per la
unió i la convivència d’esta Interagrupació.
Estos són motius i raons suficients, en justa correspondència al seu
llegat, per a convocar la Primera Edició del Premi Anual ” Pepe
Monforte i Tudela” amb l’objectiu clar de sempre mantindre en el
nostre record a la persona que tan magnífica i valuosa contribució va
fer a la València fallera i a esta Interagrupació.
Salvador Sanz.
Agrup. Falles Benicalap-Campanar

Premio Pepe Monforte
INTERAGRUPACION Fallas VALENCIA

2. Objectives del Premio.
Las Agrupaciones que forman nuestra InterAgrupación han tomado
la decisión de crear el premio anual “Pepe Monforte” con la intención
de alcanzar los siguientes objetivos:
1.- Destacar, recordar y exaltar la trayectoria fallera de Pepe
Monforte i Tudela y su interés por conseguir la unión en el mundo de
las fallas a través de la creación de la InterAgrupación.
2.- Valorar a personas o colectivos valencianos de prestigio como
son: falleros/as, artistas, músicos, escritores, empresas, instituciones,
asociaciones, defensores de nuestra lengua, medios de comunicación,
políticos, etc …. que hayan estado o estén comprometidas con nuestra
fiesta y con nuestras tradiciones.
3.- Transmitir a través de la InterAgrupacion y sus diferentes
propuestas, los distintos valores que mueven el mundo de las fallas y
que son: dedicación, ilusión, pasión, generosidad, sentido común y
sobre todo amor por las fallas y por Valencia.

Premio Pepe Monforte
INTERAGRUPACION Fallas VALENCIA

3. Conditions del premio
* Premios.
Se entregaran dos premios anuales, uno individual y otro colectivo
en cada ejercicio natural fallero.
El diseño del mismo se hace referencia en el punto 5 de este
dossier.
* Jurado.
El jurado estará compuesto por nueve personas.
Cuatro de ellas se saldrán por sorteo entre los Ptes. de las
Agrupaciones de la Interagrupación de cada ejercicio, eligiendo en el
mismo sorteo dos nombres más de Ptes., que serán suplentes por si
algunos de los elegidos declinarán su participación. En dicho sorteo
no participaran los Ptes. que resultaron elegidos en años anteriores, de
esta forma a medida que pasen las ediciones de los premios, todas las
Agrupaciones participaran en este jurado.
El resto hasta los nueve componentes, estará formado por el Pte. de
la Interagrupación, los tres miembros la Directiva de la
Interagrupación de cada ejercicio y el Pte. actual de la Agrupacion
Benicalap Campanar (Agrupacion donde era miembro Pepe
Monforte).
Los cuatro Ptes. que componen la directiva de cada ejercicio en
lógica, no optaran al primer sorteo de Ptes. para el jurado, por formar
parte del mismo directamente.
* Candidatos al Premio.
Las propuestas de los posibles candidatos a optar al premio serán
entregadas por cada Agrupación al Secretario de la InterAgrupacion
en tiempo y forma.
Cada Agrupación que lo considere oportuno aportara dos
propuestas, una individual y otra colectiva, adjuntando un dossier con
la trayectoria fallera de cada una de ellas, relacionada con el motivo de
este premio y que justifique el por que se propone como candidato al
premio.

Premio Pepe Monforte
INTERAGRUPACION Fallas VALENCIA

* Fechas.
.- The elección del jurado themselves realizará en it Junta Ordinary del mes
de Febrero de cada ejercicio.
.- La presentación de propuestas por parte de las Agrupaciones se
entregarán antes del 25 de Marzo de cada ejercicio, a partir de esta
fecha el jurado se reunirá para elegir a los premiados.
.- La entrega de premios se realizará en el mes de Abril, en el
Palacio de la Exposición dependiendo de la disponibilidad de fechas
que la Concejalia de Ferias y Fiestas comunique.
* Patrocinadores.
El coste del premio es asumido por todas las Agrupaciones que
componen la InterAgrupacion lo que supone principalmente la total
independencia y claridad del mismo.
Además contamos con el apoyo de la Concejalia de Fiestas y
Cultura Popular del Ayuntamiento de Valencia para proporcionarnos
el espacio adecuado para la entrega de premios.
La InterAgrupación se reserva el derecho de contar con entidades
patrocinadoras del acto de entrega de premios que sean independientes
y que no estén nominados para el mismo.
Premio Pepe Monforte
INTERAGRUPACION FALLAS VALENCIA