Acreditades 206 Falles en la reunió que es vafer en la Falla Gayano Lluc, Comença la reunió amb l’exposició de fets i dates per part del President Jesús Hernández, per començar la Reunió informativa amb els Presidents/es